Naamloos-1 Created with Sketch.

Hoe financier ik de opleiding?

bgimg_vacatures

Hoe financier ik de opleiding?

Iedere student aan het hbo betaald jaarlijks het wettelijke collegegeld. Ieder schooljaar bepaalt de overheid de hoogte hiervan. Het collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 bedraagt €2083,00 euro. Naast deze wettelijke kosten zijn er ook nog onkosten voor onder andere het aanschaffen van boeken. Gemiddeld wordt hier tussen de € 500,00 en € 1000,00 euro voor gerekend.

Halvering collegegeld jaar 1 en 2
Wanneer je start met de pabo, en niet eerder bent begonnen aan een opleiding op een hogeschool of universiteit, wordt je collegegeld de eerste 2 jaar van je studie gehalveerd. Dit betekent dat je niet € 2083,00 euro betaalt, maar € 1041,50 euro.

Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding

Studiefinanciering
Tot een aantal jaar geleden kregen studenten van een voltijdstudie een basisbeurs studiefinanciering. Helaas is deze basisbeurs afgeschaft. Wel kun je een aanvullende beurs krijgen wanneer je ouders niet of weinig kunnen meebetalen aan je opleiding.
Meer informatie over de aanvullende beurs kunt u hier vinden.

Studentenreisproduct
Wanneer je studeert aan het hbo heb je mogelijk recht op een studentenreisproductie. Je kunt hiermee gratis reizen met het openbaar vervoer. Het studentenreisproduct is in eerste instantie een lening bij de overheid. Wanneer je binnen 10 jaar een diploma haalt, dan wordt de lening omgezet in een gift en hoef je dus niets terug te betalen.
Meer informatie over het studentenreisproduct kunt u hier vinden.

Tegemoetkoming leraren
Wanneer je student bent aan de pabo en geen recht meer hebt op studiefinanciering, dan kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen. Je krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming en deze wordt per schooljaar toegekend . De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van jouw en van je eventuele partner.
Meer informatie vind je op deze pagina.