Drie onderwijsbesturen van de deelnemende scholen in Dordrecht-West (H3O, IKRA en Nestas scholengroep) bundelen de krachten, onder begeleiding van Vinci Toponderwijs, voor de start van een Brede School Academie in Dordrecht. Een toelichting van dit initiatief wordt onder deze vacature uiteengezet.

Wij zoeken:
Twee top-leerkrachten die zin hebben in een onderwijsavontuur met hoge opbrengsten. Mensen die geloven in de doelstellingen van de Brede School Academie en het interessant vinden om te werken in een academische omgeving waar het draait om teksten, discussie en verdieping. Mensen die ervaring hebben met de doelgroep en zich extra verdiept hebben in taalonderwijs. Betrokken en inspirerende leerkrachten (lezers!), met een onderwijsbevoegdheid die kansengelijkheid serieus nemen. Wij vragen een van deze leerkrachten om naast deze functie als leerkracht (0,4 fte) de rol van Dordtse coördinator (0,2 fte) op de Brede School Academie op zich te nemen. De coördinator is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Dordtse BSA op de volgende onderdelen: onderwijsinhoud en uitvoering, professionalisering, werving en selectie van leerlingen, rapportages aan gemeente, besturen en scholen, maar ook voor de communicatie, administratie en financiën. Tot slot is de coördinator ook verantwoordelijk (met ondersteuning vanuit schoolbesturen) voor de leermiddelen.

Wij bieden:
De werktijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. De periode tussen 13.00 en 15.00 uur wordt gebruikt om in teamverband onderwijs te ontwikkelen en voor activiteiten van de kennisgemeenschap. Tussen 15.00 en 17.00 uur worden de lessen verzorgd.

De werkdagen zijn voor de leerkracht maandag- en woensdagmiddag óf dinsdag- en donderdagmiddag. Voor de functie van leerkracht/coördinator zijn de werkdagen als leerkracht de middagen maandag tot en met donderdag met daarnaast nog 0,2 fte voor het coördinatorschap.

De start van de Brede School Academie vindt plaats op 6 maart 2023 op een locatie in de wijk Crabbehof (aanvankelijk basisschool John F. Kennedy locatie bosstraat). De werkzaamheden van de coördinator vangen al eerder aan in voorbereiding op de start.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over deze functies kun je terecht bij: Arjen Scholten – Vinci Toponderwijs, tel. 06 39 05 13 26

Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en word je enthousiast van deze functie? Dan