SPON (SPECIALISTEN IN PASSEND ONDERWIJS) ZOEKT VOOR HAAR VMBO-LOCATIE HET GRIENDENCOLLEGE TE SLIEDRECHT PER DIRECT EEN: PEDAGOGISCH CONCIËRGE, 0,4-0,6 FTE

Als pedagogisch conciërge ben je het gezicht van onze school en aanspreekpunt voor leerlingen en medewerkers. Samen met je collega ben je verantwoordelijk voor onder meer het toezicht houden op leerlingen op prettige wijze in pauzes en ook daarbuiten. Leerlingen lopen met je weg en hebben tegelijkertijd veel respect voor je. Daarnaast geef je ondersteuning bij open dagen, ouderavonden en andere activiteiten en steek je graag je handen uit de mouwen. Je zorgt dat het schoolgebouw en terrein in goede conditie blijven. Je verleent hulp als BHV-er en EHBO-er.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • toezicht houden op het gedrag van leerlingen en leerlingen daarin begeleiden en bijsturen, op een pedagogische wijze (het is belangrijk dat je hiervoor stevig in je schoenen staat):
 • toezicht houden op het ordelijk gebruik van de lokalen en gemeenschappelijke ruimtes binnen het gebouw;
 • verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw;
 • verrichten van baliewerkzaamheden (o.a. ontvangst bezoekers en bediening telefooncentrale);
 • verzorgen van de kantinediensten en de catering bij activiteiten en vergaderingen;
 • het ingrijpen in conflictsituaties tussen leerlingen conform gemaakte afspraken;
 • het bespreken van ongewenst gedrag van leerlingen met de leidinggevende;
 • ondersteunen bij evenementen zoals open dagen, ouderavonden en personeelsbijeenkomsten;
 • het begeleiden van derden ten behoeve van tussentijdse controles aan roerende en onroerende goederen;
 • het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel inschakelen van derden na overleg met leidinggevende;
 • het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen;
 • het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO en BHV;

Onze nieuwe conciërge beschikt over:

 • een dienstverlenende, flexibele en proactieve en nauwkeurige werkhouding;
 • pedagogische vaardigheden: o.a. het duidelijk aangeven van regels en grenzen, het toepassen en monitoren hiervan; en heeft inzicht in de leefwereld van jongeren van 12 tot 18 jaar;
 • goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en heeft het vermogen om samenwerking te bevorderen;
 • vaktechnische kennis van gebouwen, apparaten, installaties en kennis van veiligheidsvoorschriften;
 • inzicht in de organisatie van het onderwijs;
 • kennis van Outlook, Word en Excel;
 • creativiteit in het oplossen van problemen;
 • goede plannings- en organisatievaardigheden;
 • bereidheid en is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten bij avond openstellingen, open dagen en andere activiteiten buiten de normale openingstijden;
 • minimale opleiding mbo-niveau 4 (bijv. facilitaire/techniek/bouw richting).

Wij bieden een uitdagende baan ter vervanging van een afwezige collega.
De honorering vindt plaats op basis van de cao vo en werkervaring. Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan jouw motivatiebrief en actuele cv vóór 10 december a.s. naar de afdeling P&O t.a.v. mw. Gerrie van Gilst; g.vangilst@spon.nl