Naamloos-1 Created with Sketch.

Wat ga je verdienen als leraar?

bgimg_vacatures

Wat ga je verdienen als leraar?

Het salaris in het basisonderwijs is ingedeeld in schalen, met daarbij horende treden. Iedere schaal bestaat uit 15 treden. Bij goed functioneren ga je ieder jaar een trede omhoog. Doorgroeien naar een andere schaal kan in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van andere taken.

De meeste leraren starten in salarisschaal L10, trede 1. Dit betekent dat zij bruto per maand € 2678,00 euro verdienen. Bij goed functioneren is het salaris na 10 jaar € 3525,00 euro. Na 15 jaar goed functioneren heeft deze salarisschaal zijn plafond bereikt bij een salaris van € 4113,00 euro. Naast het reguliere salaris krijg je binnen het primair onderwijs ook vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

CAO
Op 11 december 2019 hebben de PO-raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging. Concreet betekent dit dat alle medewerkers per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van € 875,00 naar rato van de werktijdfactor.

Als werkgevers en werknemers instemmen met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord voor het primair onderwijs. Hieronder vind je het onderhandelingsakkoord en de salaristabellen.