Geschreven door Karin Knaap, schoolleider OJBS De Driehoek, december 2020

Ze komen er weer aan!

Sinterklaas is achter de rug en de kerst bijna, straks heerlijk genieten van de kerstvakantie. En in januari komen we allemaal weer uitgerust naar school. Halverwege januari staan dan de Cito Toetsen op de kalender.

Toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen is: het systematisch verzamelen van informatie over de verworven kennis, vaardigheden, inzicht, attitude en/of competentieniveau en het geven van een oordeel daarover.

Iedere school werkt met een leerlingvolgsysteem. Zo kunnen de vaardigheden en kennis van kinderen meten en naast het landelijk gemiddelde leggen. We gebruiken de onafhankelijke toetsen ook om de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren. Om de leerstofvorderingen goed en objectief te kunnen volgen, nemen we een aantal methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen af.

Soms

Soms gaan de toetsen gepaard met druk en spanning, vanuit het kind, vanuit de ouders, vanuit de school, vanuit de overheid. Er moeten prestaties worden geleverd. Toetsen kunnen voor kinderen die hoogbegaafd of hooggevoelig zijn, autisme, dyslexie of adhd hebben veel druk en stress opleveren.

Maar het gemiddelde kind bestaat niet. Je trekt ook niet ieder kind van 4 jaar maat 104 aan. De één past dat, voor de ander is dat te groot of te klein. Ieder kind heeft unieke krachten en kwetsbaarheden

Mijn ideaalbeeld is dat scholen, ouders en ook media de toets benaderen als een normaal onderdeel van het schoolwerk. Niets meer en niets minder. Elke score is goed, want de uitslag is slechts een weergaven van wat het kind op dat moment kan. De werkelijke kwaliteit van een school kun je pas bepalen door een uitgebreid onderzoek te doen en in de praktijk de leerkrachten en de klas te zien.

En laten we vooral voor ogen houden dat een toets ons veel informatie geeft over de kennis, die het kind heeft. Maar niet over creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, veerkracht, motivatie, zelfstandigheid, daadkracht, leiderschap, mededogen, moed en geduld. Daar hebben we echt de informatie van de leerkracht en de ouders voor nodig. Pas dán hebben we een compleet beeld van een kind.

‘Ieder kind is anders en er is niet één manier van leren’.

 

Op OJBS De Driehoek gebruiken toetsen als middel, niet als doel

Wij toetsen om het ontwikkelingsproces van kinderen te monitoren en stimuleren, om de ontwikkeling of voortgang in kaart te brengen (diagnostisch toetsen), om een niveau vast te stellen of om te kunnen evalueren.

Wij toetsen om te ontwikkelen

De kinderen krijgen op basis van toetsresultaten passende leerstof aangeboden.

De groepsleiders passen hun onderwijsaanbod en hun handelen aan n.a.v. de toetsresultaten en de te behalen doelen.

De Intern Begeleider maakt a.d.h.v. de Citotoetsen een analyse m.b.t. de opbrengsten. Deze analyse wordt besproken met de schoolleider en het team. N.a.v. deze analyse kunnen er aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig zijn.

Een kind is meer dan zijn cognitieve ontwikkeling

Het is belangrijk te weten hoe een kind zich ontwikkelt op het gebied van taal en rekenen en andere leervakken. Om een compleet beeld van het kind te krijgen en goede besluiten te kunnen nemen, gebruiken wij ook observaties BOSOS (groep 1 en 2), ZIEN  (groep 3-8).

Eindtoetsen schooladvies

Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs geven we als school een advies. Dit baseren we op het in acht schooljaren opgebouwde (CITO) leerlingvolgsysteem en de overige toetsen, de dagelijkse observaties en informatie van de stamgroepleiders uit groep 5 t/m 8. Ter informatie: De eindtoets is sinds 2015 verplicht gesteld. Als de uitslag van deze gecertificeerde eindtoets sterk afwijkt van het schooladvies, gaan we met kind,  ouders en Voortgezet Onderwijs in gesprek.