Als gastdocent kun je jouw ervaring en kennis meenemen vanuit je vakgebied. Zo kun je op een middelbare school lessen verzorgen over bitcoins of op een basisschool een gastles geven over groene energie. Je hoeft als gastdocent geen bevoegdheid te hebben, maar je mag natuurlijk niet zomaar voor de klas staan. Hoe je gastdocent wordt en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, lees je in dit artikel.

Veelgestelde vragen over gastdocent worden:

 

Kan ik fulltime aan de slag als gastdocent?

Nee, je mag geen fulltime aanstelling als gastdocent aannemen. Een gastdocent mag maximaal (op jaarbasis) gemiddeld 6 klokuren per week lesgeven.

Heb ik een bevoegdheid nodig als gastdocent?

Nee, als gastdocent heb je geen bevoegdheid nodig. Je moet vaak wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien, die je kunt aanvragen bij de gemeente.

Mag ik als gastdocent zelfstandig lesgeven?

Een gastdocent valt altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Dat betekent niet per se dat er een bevoegde docent in het lokaal aanwezig moet zijn. De school maakt hierover afspraken met de gastdocent en het onderwijsteam.

Waar kan ik solliciteren voor de functie als gastdocent?

Tot slot kun je ook in je eigen regio op zoek gaan naar mogelijkheden om gastlessen te verzorgen. Misschien heeft jouw regio zelfs al een regioloket. Dat geldt in ieder geval voor de regio’s rondom de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De komende tijd zullen steeds meer regio-initiatieven zich regionaal inzetten voor het lerarentekort in het onderwijs. Je kunt een regioloket benaderen en samen met de adviseurs bekijken welke scholen in jouw buurt behoefte zouden hebben aan jouw gastlessen. Je vindt een overzicht van de huidige regioloketten in ons artikel over dit onderwerp.

Samenvatting

In het basis- en voortgezet onderwijs heb je in principe een bevoegdheid nodig om voor de klas te staan. Dat is ook niet voor niets: tijdens een lerarenopleiding leer je hoe je het beste jouw vakkennis kunt delen met je leerlingen/studenten. Er zijn vijf uitzonderingen op deze regel. Allereerst zij-instromers en leraren in opleiding die in dienst zijn bij een school, terwijl ze nog niet bevoegd zijn. Ook voor het verzorgen van gastlessen is een uitzondering gemaakt, mits je gemiddeld niet meer dan zes uur gastlessen per week verzorgt. Tot slot kan er sprake zijn van bijzondere gevallen, waardoor het halen van een bevoegdheid niet nodig of niet mogelijk is.

Om in het mbo les te kunnen geven hoef je niet ‘bevoegd’ te zijn: ‘bevoegd’ is geen wettelijke term binnen het mbo. Met een lesbevoegdheid ben je mogelijk wel benoembaar in het mbo.