Het is zover: het eerste groenblauwe schoolplein van Dordrecht is gerealiseerd!

Na een goede voorbereiding zijn de kinderen van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht verblijd met een groenblauw schoolplein. Het voormalige schoolplein met enkele speeltoestellen bood niet voldoende uitdaging voor de kinderen. Waar voorheen veel tegels lagen, is nu plaats gemaakt voor bio diverse beplanting, een insektenhotel, opvang van regenwater en is er veel ruimte voor avontuurlijk spelen ontstaan voor de kinderen van alle leeftijden. Een plein waar je kunt klimmen, balanceren, spelen met zand en water en waar je kunt verstoppen en chillen. Een schoolpleinproject is veel meer dan alleen het vervangen van speeltoestellen.

Joke Snijders, leerkracht van de Bavinckschool, is hiervan overtuigd en droomde al jaren van een schoolplein met meer ruimte voor avontuurlijk spelen, de natuur en meer schaduw.

Na de wens voor het nieuwe plein te hebben besproken met de kinderen en het team, kwam al snel naar voren dat iedereen behoefte had aan een natuurlijke omgeving op het schoolplein. Een andere wens was om het probleem van de wateroverlast op te lossen want na hoosbuien bleef er in het verleden vaak water op het schoolplein staan. Met de nieuwe inrichting zijn veel betontegels verwijderd en stuitte men op een niet drainerende ondergrond. Door het uitgraven hiervan verwacht de projectgroep dat het regenwater voortaan beter zijn weg naar beneden kan vinden. Ook zijn er extra bomen bijgeplaatst en is er voor de bestaande bomen ruimte gemaakt om deze beter te laten groeien en water op te laten nemen. Als extra toevoeging is er een regenton geplaatst op het schoolplein zodat het regenwater gebruikt kan worden om planten water te geven én kan er door de kinderen heerlijk gekliederd worden op het plein met zand en water. Tevens zal er in de nieuwe moestuin en bloemen-en bijentuin gewerkt kunnen worden.

Water voor de dorst

De Dr. H. Bavinckschool heeft als kers op de taart subsidie gekregen van Mijn Gezonde School om een watertappunt te plaatsen op het schoolplein. Dit watertappunt stimuleert de kinderen meer water te drinken en hun fles te vullen op het schoolplein. Kortom, een gezonde aanvulling op dit Dordtse groenblauwe schoolplein!

Aangepast openingsfeest in verband met Corona

De school had plannen om de opening groots te vieren samen met de kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders, buurtbewoners, donateurs en samenwerkende partijen.

Omdat dit met de huidige Coronamaatregelen niet mogelijk is, is er door het schoolkoor een speciaal feestlied opgenomen en is er met de kinderen een wervelend openingsfilmpje gemaakt dat alle genodigden zullen ontvangen.

Dank aan donateurs en samenwerkende partijen

Zonder de hulp en financiële steun van een aantal instanties had de Dr. H. Bavinckschool haar dromen niet kunnen realiseren. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van de Stichting H3O, Gemeente Dordrecht, waterschap Hollandse Delta, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jantje Beton, Dupont, de ouderraad en donaties van ouders. In samenwerking met Boer Play, Kees de Bruin Hoveniers en Schoolpleinadvies is dit project gerealiseerd. Namens het team en de kinderen danken wij al deze partijen voor het mogelijk maken van onze groenblauwe droom!

Dit is een nieuwsitem van: https://schoolpleinadvies.nl/nieuws/het-is-zover-het-eerste-groenblauwe-schoolplein-van-dordrecht-is-gerealiseerd/