De eerste Dordts Leerprogramma-scholen zijn gestart met de onderwijsprogramma’s. Veelal in samenwerking met partners sport en cultuur uit de stad. Donderdag 31 maart vond de inspirerende bijeenkomst Samen bouwen aan het Dordts Leerprogramma plaats in het Energiehuis. Elkaar ontmoeten, inspireren, samenwerken en ontwikkelen stond centraal. 50 professionals van de deelnemende scholen, partners Cultuur & Sport en Gemeente Dordrecht kwamen samen. Het was een mooie ochtend met tafelgesprekken en interessante lezingen van Redwane Bouttaouane en Annelies de Bruin over de invloed van hoge verwachtingen van leerkrachten op motivatie en leerprestaties. 

Dordts Leerprogramma

Kansengelijkheid bevorderen van leerlingen op Dordtse basisscholen. Dat is het doel van het Dordts Leerprogramma (DLP): een programma onder schooltijd op het gebied van sport, cultuur, techniek, natuur en milieu. In eerste instantie komen elf scholen en veertien schoollocaties in aanmerking om te starten met het Dordts Leerprogramma. Het gaat om de wijken Krispijn, Crabbehof, Wielwijk en de Staart.

‘Elk kind moet veilig, gezond, kansrijk en met veel plezier kunnen opgroeien in Dordrecht. We willen kinderen optimale kansen bieden om zichzelf, hun talenten en mogelijkheden en de wereld om hen heen te ontdekken.’ Onderwijsvisie Dordrecht 2020-2030.

10 jaar investering basisscholen Dordrecht

Gemeente Dordrecht investeert tien jaar lang in basisscholen in deze wijken, in kinderen én hun ouders. Elke school kiest zelf hoe de verlengde onderwijstijd ingevuld wordt en met wie ze willen samenwerken. De vraag wordt opgehaald bij de scholen en uitgezet bij de samenwerkingspartners Sport en Cultuur door de makelaars Sport, Cultuur en Techniek. Bij een match brengen de sportregisseurs en wij de partijen samen.

Bron: https://www.onderwijs-cultuur.nl/samen-bouwen-aan-het-dordts-leerprogramma/