Passie voor onderwijs Drechtsteden

In de laatste jaren is er een aanzienlijk lerarentekort ontstaan. Er zijn minder nieuwe leerkrachten bijgekomen en meer leerkrachten gaan met pensioen. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2020 een landelijke subsidieregeling in het leven geroepen om onderwijsinstellingen te helpen het personeelstekort constructief aan te pakken.

Een samenwerkingsverband van 13 schoolbesturen in de regio Drechtsteden
De onderwijsarbeidsmarkt wordt sterk regionaal bepaald. Dankzij de subsidieregeling werken inmiddels meer dan 50 regio’s in Nederland samen om het lerarentekort tegen te gaan. Ook in de regio Drechtsteden hebben we onze krachten gebundeld. Passie voor Onderwijs is een samenwerkingsverband van 13 aangesloten schoolbesturen en 3 stakeholders in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht. En onze naam zegt het al: het is onze missie om meer mensen hun passie voor onderwijs te laten ontdekken!

Onze doelstellingen
Samen werken we intensief aan het borgen van kwalitatief goed onderwijs in de regio. Daarom zetten we ons in om onderwijzend en ondersteunend personeel te werven en zo de instroom te verhogen. We richten ons daarbij niet alleen op startende leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolleiders, maar óók op ‘second career teachers’: mensen met een hele andere achtergrond of opleiding, die graag op een basisschool willen werken. Het is namelijk voor iedereen mogelijk om de overstap naar het primair onderwijs te maken! Natuurlijk is ook het behoud van ervaren leerkrachten een belangrijke doelstelling: hun kennis, kwaliteiten én bevlogenheid zijn enorm waardevol. We bieden hen dan ook volop mogelijkheden om zich breder te professionaliseren én met plezier in het onderwijs aan de slag te blijven.
Onze ambassadeurs
Met Passie voor Onderwijs willen we vooral mensen enthousiasmeren en inspireren om een baan in deze prachtige sector te overwegen. Het is namelijk heel waardevol om aan de basis te staan van de ontwikkeling van jonge kinderen! Natuurlijk zijn de leerkrachten onze allerbeste ambassadeurs en we laten hen dan ook graag zelf vertellen hoe geweldig het is om in het basisonderwijs te werken.
Aangesloten schoolbesturen en stakeholders
Passie voor Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de volgende 13 onderwijsbesturen: Stichting H3O, Nestas Scholengroep, PIT kinderopvang & onderwijs, Sol Ambacht, Scholen van Oranje, SPON (Specialisten in Passend Onderwijs), Dordtse Schoolvereniging, SCOPS (Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht), Stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht), Stichting OVO, Dordtse Vrijeschool, SIPOR (Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond) en Yulius. Onder deze schoolbesturen vallen ruim 80 basisscholen in de regio. Daarnaast zijn er 3 stakeholders aangesloten: Inholland Hogeschool, Gemeente Dordrecht/Drechtsteden en het Da Vinci College.

Deelnemende besturen en stakeholders:

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Ella
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!