Passie voor onderwijs Drechtsteden

Elke dag is anders, kinderen zien groeien, creatief mogen zijn in je werk: leraren roemen hun werk. Al die mooie aspecten mogen best wat meer nadruk krijgen. Zodat meer mensen ontdekken dat ook zij een passie voor onderwijs hebben!

En dat is hard nodig want er is een tekort aan leraren, ook in de Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem). Dat vormde de aanleiding voor verschillende partijen in de regio om te starten met het project ‘Passie voor Onderwijs Drechtsteden’.

Ons centrale doel is het behouden en borgen van kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen in de regio Drechtsteden door het tegengaan van het lerarentekort in het primair onderwijs.
We richten ons op werving en behoud beschreven in 3 subdoelstellingen

Doelstelling 1
In de periode 2020 – 2022 promoten we het werken in het onderwijs door een de positieve kant van het werkveld te belichten. Dit heeft als resultaat dat de instroom van de pabo, de opleiding onderwijsassistent en de ad-pep stijgt en er minder werkzame mensen uitvallen binnen het onderwijs.
Doelstelling 2
In de periode 2020 – 2022 maken we het werken in de regio Drechtsteden aantrekkelijker door beginnende leerkrachten/onderwijsassistenten te ondersteunen/coachen en ervaren leerkrachten/onderwijsassistenten verdere professionaliseringsmogelijkheden aan te bieden. Dit heeft als resultaat dat er geen tekort aan werknemers is in de regio.
Doelstelling 3
In de periode 2020-2022 maken we het volgen van de pabo en ad-pep aantrekkelijker voor zij-instromers door hen een vergoeding te geven voor het schoolgeld. Dit met als resultaat een toename in het aantal studenten op deeltijdopleidingen.

Deelnemende besturen en stakeholders:

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Liesbeth Kleingeld
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!