IKC REGENBOOG CENTRUM is op zoek naar een enthousiaste leerkracht middenbouw met affiniteit met technisch en begrijpend lezen.

Een stevige basis voor ieder kind: dat is waar IKC De Regenboog Centrum voor staat!
In ons nieuwe gebouw, gelegen aan de rand van het centrum van Dordrecht, bieden wij eigentijds onderwijs passend bij onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gebruik kan maken van zijn eigen kwaliteiten en zichzelf kan zijn samen met anderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen fundamenteel geletterd en gecijferd onze school verlaten en de eerste stappen tot wereldburger gezet hebben. Om dit te realiseren wordt er op IKC De Regenboog Centrum gewerkt in units en hebben leerkrachten zich gespecialiseerd in een vak.
Aan iedere unit is een onderwijsassistent gekoppeld, waardoor extra ondersteuning voor leerlingen dagelijks mogelijk is. We bieden onze leerlingen naast de kernvakken, in samenwerking met vakdocenten, ook een breed aanbod tijdens en na schooltijd aan.

Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan deze stevige basis, dan verwachten we van jou dat je:
• goed kunt samenwerken;
• met kwaliteitskaarten als basis een passend onderwijsaanbod kunt realiseren;
• oog hebt voor dat wat onze leerlingen nodig hebben;
• gelooft dat onderwijs anders organiseren een positieve bijdrage heeft op de ontwikkeling van kinderen;
• een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van IKC De Regenboog Centrum.

Van ons kun je verwachten dat je;
• terecht komt in een warm team dat continu ontwikkelt;
• de ruimte krijgt voor eigen initiatief en inzicht ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen;
• begeleiding afgestemd op jouw behoeften krijgt;
• collega’s, zowel binnen als buiten de unit, nauw met je samenwerken;
• geen lange vergaderingen, maar wekelijks een kort organisatorisch overleg en maandelijks een onderwijsinhoudelijk overleg hebt;
• een parkeerabonnement ontvangt wanneer je reisafstand naar IKC De Regenboog groter is dan 10 km enkele reis;
• tot de zomer van 2023 een arbeidsmarkttoelage van 8% op jouw salaris ontvangt.

Is je interesse gewerkt? Neem dan contact op met Sandra Nederlof of Mariët Voorberg. Dit kan telefonisch via 078-8905625 en 06-50617853 of per mail via regenboogcentrum@h3o.nl