Dalton onderwijs

Dalton onderwijs werkt vanuit de Daltonkernwaarden. Dit betekent dat zij, naast het aanleren van kennis en sociale vaardigheden, leerlingen opleiden tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die in staat zijn om in de rest van hun levensloop samen te werken, te plannen en te reflecteren.  

Maak kennis met het Dalton onderwijs

De kinderen leren van groep 1 t/m 8, naast alle didactische en pedagogische vaardigheden die ook op het regulier onderwijs worden aangeboden, ook vaardigheden op de gebieden vanuit de kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en effectiviteit. Voor deze kernwaarden zijn leerlijnen en een structuur bedacht, waardoor ze van groep 1 t/m 8 hierin groeien. Op deze manier willen we de kinderen extra voorbereiden op de toekomst, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op de middelbare school en hun verdere carrière.

Wat vraagt Daltononderwijs van de leerkracht

Daltononderwijs vraagt dat je de visie van dit soort onderwijs begrijpt. Je moet er echt achterstaan. Het is een andere manier van kijken naar onderwijs. Als team wordt er van je verwacht dat je denkt vanuit de daltonvisie. We ontwikkelen samen het onderwijs en hierin moeten de leerkrachten de kernwaarden toepassen.

Tip!

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Liesbeth Kleingeld
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!