Soorten basisonderwijs

Elke school kent zijn eigen sfeer, cultuur en grondslag. Het is goed om te weten welke school bij je past.

In Nederland kennen we verschillende soorten basisonderwijs:

 

Openbaar onderwijs:
Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging.

Bijzonder onderwijs:
Het onderwijs gaat uit van een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.
Denk aan protestantse, katholieke, islamitische, joodse of vrije scholen.

Algemeen bijzonder onderwijs:
Het onderwijs kent een eigen visie op onderwijs en opvoeding,
zoals montessorischool, daltonschool en jenaplanschool.

Speciaal (basis)onderwijs:
dit zijn scholen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat
ze moeilijk leren, een handicap hebben of gedragsproblemen.

In de praktijk

Astrid werkt op een Daltonschool, waar ieder kind zijn eigen leerdoelen heeft.

Lees hier haar verhaal

Scholenzoeker

Hier vind je een overzicht van alle scholen in de Drechtsteden

Ga naar de scholenzoeker