Jenaplanonderwijs

Jenaplanschool is een school waar je leert samenleven. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. De maatschappij heeft behoefte aan creatieve, onderzoekende, sociale en kritisch denkende mensen. Allemaal vaardigheden die kinderen naast samenwerken leren op een Jenaplanschool.  Er wordt uitgegaan van de kracht en talenten van een kind. Zij staan centraal en zijn eigenaar van hun leerproces. Zij krijgen de tijd en ruimte om zich op hun manier te ontwikkelen en werken op hun eigen niveau.

Maak kennis met het Jenaplanonderwijs

Op een Jenaplan school leer je samenleven. Kinderen zijn verdeeld over stamgroepen. Een stamgroep is één groep met kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in een middenbouwstamgroep. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken we plannen en voeren die uit.


Als de kinderen de school verlaten hebben zij naast kennis nog veel meer geleerd. Ze weten wie ze zijn, ze weten waar hun talenten liggen, ze weten zich staande te houden in een steeds veranderende maatschappij, maar bovenal hebben ze zelfvertrouwen en kunnen ze goed samenwerken.  

Wat vraagt Jenaplan van de leerkracht

Het is belangrijk dat je het kind eigenaarschap geeft, dat je goed luistert en kijkt naar een kind maar bovenal serieus neemt. Je moet flexibel zijn en goed kunnen samenwerken. Zelfstandigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Je moet de voordelen van een stamgroep zien en benutten, je moet kinderen ruimte en tijd geven om te ontwikkelen. Het is belangrijk dat je het kind centraal zet en niet de lesstof.

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Liesbeth Kleingeld
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!