Speciaal onderwijs KIEM

Kiem is een school voor Speciaal Onderwijs (SO), waar kinderen onderwijs volgen wanneer zij langdurig ziek zijn, zeer moeilijke lerend of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. Waar het regulier onderwijs niet meer in staat is bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind aan te sluiten, heeft Kiem de expertise, mogelijkheden en middelen om dit wel te kunnen bieden. Onze kernwaarden zijn Geluk en Groei, op Kiem staan wij voor jezelf zijn en jezelf worden.

Wat is kenmerkend voor KIEM?

Om als leerling naar Kiem te komen is er een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. We zijn niet toegankelijk voor alle kinderen.

Op Kiem hebben wij verschillende voorzieningen om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen. Hierbij valt te denken aan verschoningsruimten, snoezelplekken, tilliften, aangepast schoolmeubilair en hebben wij verpleegkundigen in dienst voor het uitvoeren van medische handelingen.

Wij geven zoveel mogelijk onderwijs op maat, door een specifieke groepsaanpak te hebben, waarbinnen wij sterk differentiëren. Leerlingen worden geclusterd in een groep met leeftijdsgenoten met ongeveer een zelfde didactisch/sociaal emotioneel niveau.

Omdat wij de zorg niet alleen kunnen vormgeven werken wij nauw samen met verschillende samenwerkingspartners. Rijndam, Gemiva en het ABA-huis zijn de drie grootste partners. Die eenieder vanuit hun eigen specialisme ondersteunen aan ons onderwijs. Wij hebben deze partners nodig om onze leerlingen op een zo breed mogelijke manier te laten ontwikkelen.

Van mensen die op Kiem werken verwachten wij dat ze de volgende eigenschappen bezitten:

  • Cyclisch kunnen denken.
  • Inlevingsvermogen hebben.
  • Flexibiliteit in denken en doen.
  • Affiniteit met de doelgroep.
  • Kunnen accepteren dat het leren van onze kinderen anders verloopt dan op het regulier.

Wat maakt deze vorm van onderwijs zo bijzonder?

Het werken op Kiem is mooi vanwege onze doelgroep kinderen. Met elkaar (leerling, ouders, groepsleiding, zorgpartners) de uitdaging aangaan om de kinderen op een zinvolle manier onderdeel te laten zijn van de maatschappij op zijn/haar eigen niveau.

Het denken in mogelijkheden, zoeken naar hoe een kind wel tot zinvolle ontwikkeling komt. En de voldoening die het geeft om die ontwikkeling te zien, hoe klein die soms ook lijkt voor ons volwassenen, maar voor de kinderen een groot verschil maken.

Tip!

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Liesbeth Kleingeld
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!