Montessori onderwijs

Bij Montessori onderwijs wordt er gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori, een Italiaanse arts die zich levenslang inzette voor het recht op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige vrije ontplooiing voor elk kind.

Maak kennis met het Montessori onderwijs

Kernpunten van haar visie zijn:

  • De eerste levensjaren van het kind zijn van het grootste belang. Alle ontwikkelingen vinden plaats in een wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit.
  • De omgeving prikkelt (voorbereide omgeving), deze prikkels moeten positief zijn, maar ook veilig, liefdevol en interessant. Zo kan het kind de wereld ontdekken.
  • Om tot een optimale ontwikkeling te komen hebben kinderen uitdagingen nodig die een appel doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel (verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar) en creativiteit.
  • Daarnaast hebben kinderen een behoefte aan gezonde voeding, frisse lucht en een afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Maria Montessori was van mening dat kinderen van nature een drang hebben om te verkennen en experimenteren. (binnen- en buitenwerken) Het kind wil groot worden!

Haar credo: Help mij het zelf te doen omvat de kern van het montessori onderwijs en de montessori opvoeding. We moeten het kind de nodige hulp bieden, waardoor het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. De volwassenen helpen kinderen om zich te ontwikkelen.

Wat vraagt Montessori onderwijs van de leerkracht:

  • Een sterk klassenmanagement. 
  • Geen dominante rol. Hij/zij stelt zich bescheiden op en gaat er van uit dat het kind competent is.
  • Kinderen worden gestimuleerd en geholpen om zelfstandig te werken en oplossingen te vinden bij de zich voordoende problemen. (eigenaarschap)
  • De leerkracht observeert het kind goed en geeft de stimulerende begeleiding die het kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. 
  • Kennis van het montessori materiaal

Meer weten?

Heb je vragen over deze website of over Passie voor Onderwijs Drechtsteden?

Stuur een e-mail naar Liesbeth Kleingeld
Tip!

Test jouw passie voor onderwijs!

Hoe staat het met jouw passie voor onderwijs?

Doe de test!