SOLve|IT staat, binnen de vier SOLs, voor speel- ontwikkel- en leeractiviteiten die aansluiten bij een maatschappij die de afgelopen decennia enorm veranderd is. Er is een vergrote nadruk gekomen op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en digitale geletterdheid. Deze gebieden worden samengevat in een wereldwijd begrip, te weten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths). De vaardigheden die hierbij worden vereist, zijn onder meer gericht op samenwerking, creatief- en kritisch denken, probleem oplossen en communiceren. Samen noemen we deze gebieden en vaardigheden de 21e-eeuwse vaardigheden.

Dat is de maatschappij waar uw kinderen -onze leerlingen- straks deel van uit gaan maken, en daarom vinden wij het van groot belang om daar binnen onze SOLs actief en structureel mee bezig te zijn. We duiden dit programma binnen onze SOLs aan als SOLve|IT! SOLve|IT gaat uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens SOLve|IT gaan kinderen aan de slag met uitdagende en gevarieerde werkvormen, die hen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Te denken valt aan 3D printen, 3D scannen, robotica, programmeren, audiovisuele media, mindstorms en technisch lego . Speerpunten bij alle SOLve|IT activiteiten zijn het ontdekkend spelen, ontwikkelen en leren en samen tot oplossingen komen: vandaar dat de Engelse term ‘solve it’ (los het op) terugkomt in de naam. Tijdens SOLve|IT verrijken de kinderen zich niet alleen met nieuwe kennis en vaardigheden, maar worden zij vooral geïnspireerd om, in een contextrijke omgeving, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daarmee om te durven leren gaan!

Absoluut Talent

Om het beste uit kinderen te halen, speelt talentontwikkeling een nadrukkelijke rol. Wanneer kinderen de ruimte krijgen om hun talenten te etaleren en te ontwikkelen, zitten ze beter in hun vel en verfijnen ze vaardigheden waar ze in hun verdere leven bij gebaat zijn.

SOL Ambacht heeft dan ook een bijzonder concept ontwikkeld, genaamd ‘Absoluut Talent’. Binnen dit concept wordt gewerkt met 5 talentdomeinen:

SOLve|IT

SOLve|IT is het domein voor kinderen die talenten hebben op het gebied van wiskunde of wetenschap.

Proefjes, werken met een 3D printer of lessen astronomie zijn dan ook geliefde activiteiten bij kinderen die deelnemen aan het SOLve|IT traject.

CREAte|IT

Bij CREAte|IT gaat het om de creatieve ontwikkeling. Daarbij denken we aan verdiepende teken- of toneellessen, maar ook aan activiteiten rondom fotografie en videobewerking.

DO|IT

Veel kinderen werken liever met hun handen dan met hun hoofd. Bij DO|IT wordt techniek aangeboden, maar ook kookworkshops of lessen houtbewerken.

CHANge|IT

Bij talent denken we vaak aan kinderen die heel goed kunnen dansen of tekenen. Er zijn echter ook kinderen die een talent hebben op sociaal vlak. Kinderen die het goed voor een ander kunnen opnemen of heel goed kunnen samenwerken. Bij CHANge|IT is er ook ruimte voor kinderen die dol zijn op de natuur en bezig zijn met zaken als duurzaamheid en het behoud van de aarde.

MOVe|IT

MOVe|IT is het domein van kinderen die uitzonderlijke sport- en/of danscapaciteiten hebben. Bij MOVe|IT is het een doel om de kinderen in aanraking te laten komen met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten.

Talent van medewerkers

Ook de medewerkers van SOL Ambacht hebben de nodige talenten in huis en ook deze worden zo goed mogelijk benut. We zien unieke activiteiten ontstaan, zoals fotografie, kunstlessen en tuinieren. Het allermooiste is wellicht dat het werkplezier toeneemt, want hoe inspirerend is het immers wanneer je kinderen iets extra’s kunt meegeven door jouw talent in te zetten?

Momenteel verkeert Absoluut Talent zich in de opstartfase waarin er flink gepionierd wordt. De focus ligt dit jaar op een verrijking van het aanbod in de naschoolse opvang. Daarbij ziet men de mogelijkheden en activiteiten met de dag toenemen.