Woensdag 20 april organiseerde Passie voor Onderwijs Drechtsteden een bijeenkomst voor startende leerkrachten uit de Drechtsteden.

Lonneke Snijders van Platform Mindset laat talent groeien gaf een presentatie over Groeitaal in de oude school. Een mooie en inspirerende avond waar we geleerd hebben wat het effect is van Groeitaal.

Om kinderen te laten groeien is groeigerichte feedback belangrijk. Want wanneer kinderen taal horen die focust op hun ontwikkelingsproces, begrijpen zij dat er een sterke relatie ligt tussen de ontwikkeling die ze doormaken en de inspanning die ze daarvoor doen. Groeitaal zorgt ervoor dat kinderen willen doorzetten, veerkrachtiger zijn en gericht blijven op hun leerproces.