Dat leren niet alleen vanachter een tafel gebeurt en dat je ook veel van elkaar kunt leren is al langer bekend. Toch vond leren bij ons vaak in het klaslokaal plaats. Om de betrokkenheid van kinderen te vergroten, zijn we op zoek gegaan naar andere vormen van leren. Zo kwamen we terecht bij de buitenlessen.

Kinderen zijn tijdens de buitenlessen met heel hun lijf aan het leren en dus niet alleen met hun hoofd. Rennen, denken, schrijven, tikken, het is echt bewegend leren. Omdat je de activiteiten in groepjes/samen doet, heeft het ook een sterk sociaal aspect. Je moet overleggen, rekening houden met elkaar, afspraken maken. Dat samen en bewegend leren zorgt er voor dat kinderen makkelijker hun aandacht bij de activiteit houden en een actievere leerhouding hebben.

Eigenlijk kunnen alle vakken buiten worden gegeven. Vorige week heb ik zeeslag gedaan, waarbij de tafels werden geoefend. Zinnen maken in het Engels met een sprintbaan, waar ze een woord mee moeten nemen en halverwege op de goede plek in de zin leggen. Spelling met woorden waar een letter is weggelaten: pak het woordkaartje, ren naar een groot vel en schrijf het hele woord op (b.v. .ogel, =vogel), maar als je getikt wordt lever je het woord in.

We zijn vorig jaar hiermee begonnen en ik wil buitenlessen niet meer loslaten. Ik gun alle kinderen een leeromgeving waarbij je graag en veel leert. De buitenlessen helpen daarbij.

Geschreven door: Sandra Peeters