Een paar weken geleden keken we nog uit naar de komst van de maand ramadan. Nu zijn we al over de helft heen en merken we dat de maand ramadan alweer begonnen is aan zijn terugreis. Waarom zouden we als moslims nou zo blij zijn met een maand waarin de voornaamste opdracht het vasten is. Een hele maand lang vasten van zonsopgang tot zonsondergang, niet eten, niet drinken en geen geslachtsgemeenschap. Is het wel vol te houden? Natuurlijk is het vol te houden. Het niet eten en niet drinken en ook dat andere is geen enkel probleem. We weten allemaal dat een mens heus wel een groot aantal uren zonder eten en drinken kan.

Waar zit de uitdaging in? Die zit hem in het feit dat vasten een middel is om te komen tot een bepaalde gedragsverandering. Een verandering in jouw omgang met je Heer en je medemens. De omgang met je Heer is doen wat geboden is en laten wat verboden is.

De geboden zijn in de eerste plaats het geloven in jouw Almachtige Schepper en het aanbidden van Hem. Vertrouwend op en gelovend in Zijn Goedheid jegens de mensheid. Om dichter tot Hem te komen, waardoor je weer dichter tot jezelf komt. Deze onderwerping en aanbidding dient het meest voortreffelijke gedrag als vrucht op te leveren. Goed gedrag waar je jouw Schepper en medemens blij mee maakt.

De verboden zijn niet meer dan wat vanuit de menselijke waarden en normen niet acceptabel is. In het algemeen gaat het over het slechte gedrag in al zijn vormen. Vooral wanneer je je medemens onrecht aandoet.

Het gaat in deze maand dus om gedragsverandering, die we door middel van het vasten proberen te bereiken. Vasten zonder deze vrucht is alsof je alleen maar honger en dorst ervaart en daar heeft niemand wat aan. De profeet (vzmh) heeft daarover het volgende gezegd:

 

“Wie niet afziet van bedrieglijke woorden en daden moet weten dat Allah er geen behoefte aan heeft dat hij zijn eten en drinken laat staan.” 

 

Gedragsverandering is moeilijk en moet ook gestimuleerd worden. Dit kan al op jonge leeftijd en daar zijn we op IBS Ikra dan ook dagelijks mee bezig. Wees een goed mens, doe anderen geen onrecht aan, werk hard, wees altijd eerlijk, eer je ouders, onderhoud de familiebanden, wees goed voor je buren, heb je vijand lief, wees rechtvaardig, behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden, denk aan je naaste, geef liefdadigheid en ga zo maar door. Deze zaken zijn kun je niet vroeg genoeg aan kinderen leren. De maand ramadan is daar uitermate geschikt voor. De activiteiten die op school gedaan worden in ramadan hebben hier allemaal betrekking.

De school wordt prachtig versierd en er wordt een goed doel uitgekozen waar iedereen aan mee kan doen door middel van een donatie. Zo gaan de klassen met elkaar wedijveren wie van hen het meeste doneert. Dit jaar is ervoor gekozen om in een arm land een waterput aan te leggen, zodat de mensen schoon drinkwater in de buurt hebben. Bij een andere islamitische school, waar ik ook bij betrokken ben, hebben we grote pakketten verzameld vol met eten en speelgoed voor de voedselbank in Rotterdam. Zo leren we de kinderen wat liefdadigheid is en dat we aan de minderbedeelden moeten denken.

De kinderen krijgen gedurende de maand ramadan ook extra lessen over de maand zelf. Er is op school een iftar (maaltijd om het vasten te verbreken) voor de onderbouw in de ochtend en voor de bovenbouw in de avond. Een groot feest waarin iedereen geniet van het samenzijn, de saamhorigheid, de broederschap en vooral dankbaarheid naar onze Heer dat we het goed hebben.

Zo brengen we de maand door: overdag vasten en in de avond na het eten onze Heer aanbidden. Hopend op de beloning van Hem. Een beloning die alleen maar groter en groter zal zijn al naar gelang jij in staat bent om jezelf te veranderen van een normaal goed mens tot een goed mens die zich dienstbaar opstelt naar zijn medemens toe.

Geschreven door Mustapha Benchikhi, godsdienstdocent IBS Ikra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waterput: