Op 5 september van dit jaar is InHolland Dordrecht gestart met de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (ad-PEP). Deze tweejarige deeltijd opleiding op HBO niveau 5 leidt op dit moment 47 studenten op tot pedagogisch educatief professional.

Tijdens de opleiding leren studenten om een krachtige leer- en ontwikkelomgeving te creëren, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat.

We begeleiden de studenten hierbij door aandacht te besteden aan pedagogische- en didactische kennis en vaardigheden. Iedere maandag is een lesdag waarin in semester 1 de volgende vakken worden aangeboden: leercoaching, ontwikkelingspsychologie, kinderspel begeleiden, pedagogisch didactisch ontwerpen en begeleiden en creatieve vakken.

Na het afronden van de opleiding kunnen studenten die werkzaam zijn in het onderwijs bijvoorbeeld aan de slag als leerkrachtondersteuner of pedagogisch ondersteuner. Studenten die werkzaam zijn in de kinderopvang kunnen bijvoorbeeld aan de slag als pedagogisch beleidsmedewerken, pedagogisch coach, senior pedagogisch medewerker of pedagogisch zorg coördinator.