Voor de zomerschool Dordrecht 2021 zoeken wij enthousiaste teamleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en conciërges!

Deze zomervakantie is de 6e editie van de Zomerschool.  Hierbij krijgen kinderen op een speelse en creatieve wijze les in de schoolse vakken. Dit jaar richten we ons op het herhalen van de leerstof van het afgelopen jaar zodat iedereen een goede start heeft aan het begin van het schooljaar. 

Wil jij de kinderen van de Dordtse basisscholen een stapje vooruit helpen? Wil jij deze kinderen nieuwe dingen leren en eerder geleerde dingen beter laten onthouden? En wil jij deze kinderen een goede start geven in het nieuwe schooljaar? Dan is inschrijven als vrijwilliger voor de Zomerschool iets voor jou!

We zijn op zoek naar gedreven, enthousiaste teamleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en conciërges, die tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie met een groep van ongeveer 20 leerlingen aan de slag willen gaan.

Binnen elke locatie van de zomerschool zijn er verschillende functies met een eigen takenpakket. De volgende functies (met bijbehorende taken) kom je tegen binnen een locatie van de zomerschool.

Teamleider:

Elke locatie beschikt over een ambulante teamleider. De teamleider werkt gedurende de gehele zomerschoolperiode. Hij/ zij heeft een actieve rol en houding in de organisatie en uitvoer van de Zomerschool op de betreffende locatie. 

Taken en verantwoordelijkheden van de teamleiders zijn:

 • Aansturen van leerkrachten en vrijwilligers;
 • Verwerven en onderhouden van de contacten met de gastdocenten;
 • Zorgdragen voor een passend lesprogramma, waaronder invulling van de thema’s in overleg met de gastdocenten en leerkrachten;
 • Zorgdragen voor de dagelijkse kasadministratie, ICT en facilitaire benodigdheden;
 • Inspringen waar nodig binnen de groepen. 

Leerkracht:

 • Geeft les en zorgt voor een goede voorbereiding hier van;
 • Zorgt met de teamleiders voor de uitwerking van uitdagende thema’s en organiseren een constructieve, stimulerende samenwerking tussen de leerlingen van de respectievelijke groepen;
 • Heeft overleg met de ouders en/of de klassendocent bij bijzondere omstandigheden van de kinderen.

Onderwijsassistent:

 • Ondersteunt de leerkracht bij de lessen;
 • Ondersteunt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen;
 • Signaleert eventuele problemen en bespreekt deze met de leerkracht;
 • Maakt het lesmateriaal gereed en ruimt na afloop van de lessen op;
 • Vult voorraden aan;
 • Assisteert bij de organisatie van activiteiten, workshops, e.d.

Conciërge/ ondersteuner:

 • Gedurende de zomerschoolperiode zijn er conciërges/ ondersteuners aangesteld die taken uitvoeren bij alle zomerscholen.

  De conciërge verzorgt de inkoop en is verantwoordelijk voor alle voorkomende klussen.

Voor aanmelden of meer meer informatie op: https://www.zomerschooldordrecht.nl/jij-helpt-toch-ook-mee/