Even voorstellen… mijn naam is Ella van Toorn, de nieuwe Projectleider van ‘Passie voor onderwijs Drechtsteden’. Met veel plezier zet ik me in om, samen met de aangesloten besturen, kwalitatief goed onderwijs te borgen in onze regio, door te helpen met het aantrekken en behouden van enthousiaste leerkrachten en schoolleiders.

“Het onderwijs draag ik een warm hart toe!”

Ella heeft als loopbaanadviseur veel ervaring opgedaan in allerlei sectoren en de dynamiek op de arbeidsmarkt. “In de regio ben ik goed bekend, tot voor kort woonde ik in Dordrecht. Nu aan de andere kant van de rivier, in Oosterhout. Ik ben 45 jaar.”

Landelijk is er een tekort van 10.000 leerkrachten en zo’n 1100 schoolleiders. Ella: “Passie voor onderwijs Drechtsteden is een samenwerkingsverband, dat opgericht is om het personeelstekort in het onderwijs bij ons in de regio terug te dringen. Er zijn 12 besturen uit het primair onderwijs bij aangesloten waarmee we ca. 80 scholen bedienen. Ook de Pabo van Inholland Dordrecht en het Da Vinci college participeren, evenals Yulius en gemeente Dordrecht.”

Doelen Passie voor onderwijs Drechtsteden

Passie voor Onderwijs Drechtsteden streeft 3 doelen na:

• het verhogen van de instroom in het primair onderwijs in onze regio, waarbij we komend jaar een focus leggen op de “second career-teachers”;

• het behoud van personeel én hun bevlogenheid;

• het aantrekkelijk maken om te werken in het onderwijs in de regio Drechtsteden.

“Een waardevolle bijdrage leveren”

Wat ik heel belangrijk vind, is ‘bevlogenheid’ en het faciliteren van een positieve verandering. Dat mensen met plezier kunnen doen waar ze goed in zijn en dat ze zich blijven ontwikkelen. Passie voor onderwijs Drechtsteden levert een waardevolle bijdrage door samen de krachten te bundelen en met elkaar te zorgen dat alle leerlingen in onze regio kwalitatief goed onderwijs krijgen van gepassioneerde leerkrachten.

Slim samen vooruit met Smart Delta Drechtsteden

Smart Delta Drechtsteden gaat voor banen van nu en de toekomst. Voor een sterke economie zijn goedopgeleide mensen onmisbaar. De sectoren van nu en straks hebben mensen nodig die niet alleen goed zijn opgeleid, maar ook op veranderingen kunnen inspelen. Smart Delta Drechtsteden doet er alles aan om deze mensen op te leiden en aan het juiste bedrijf te verbinden. Concrete initiatieven zijn Smart Campus Leerpark, Leven Lang Ontwikkelen, de mbo-aanpak en het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden. Stuk voor stuk voorbeelden van slimme verbindingen waarin regionale werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid elkaar vinden met het oog op de toekomst. Ook het initiatief Passie voor Onderwijs Drechtsteden draagt hieraan bij.

Interview van: https://www.drechtsteden.nl/Nieuws/Aan_het_woord_nieuwe_projectleider_Passie_voor_onderwijs_Drechtsteden