Petje af Drechtsteden wil gelijke kansen voor ieder kind om zich te kunnen ontwikkelen. Door nieuwe, prikkelende leerervaringen aan te bieden kunnen kinderen op zoek naar al hun mogelijkheden. Zij ontdekken de wereld en komen in aanraking met inspirerende rolmodellen waardoor zij een positief zelfbeeld en toekomstperspectief ontwikkelen. De kinderen worden geïnspireerd verantwoording te nemen voor hun leven, zodat zij in de toekomst actief bijdragen aan de maatschappij. Petje af richt zich met haar programma op kinderen tussen de 10 t/m14 jaar.

Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 30 zondagen. 28 zondagen worden verdeeld over zeven blokken van vier weken. Per blok komt een beroep/werkveld aan bod. Een gastdocent komt over zijn/haar beroep vertellen waarna de kinderen het beroep gaan ervaren in de praktijk. Na deze nieuwe leerervaring presenteren zij aan hun ouders wat ze hebben geleerd.

We hebben ervoor gekozen om de presentaties voortaan te koppelen aan muziek- en sportactiviteiten, dit zorgt voor vernieuwing en creativiteit. De presentaties worden zo naar een hoger niveau getild. In samenwerking met de Popcentrale (muziek) en Wij voor de Jeugd (sport) kunnen we een interessant en innovatief programma aanbieden.

De laatste zondag van het blok doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Ze leren reizen met het openbaar vervoer en komen op plekken waar ze anders niet zouden komen. Daarnaast is er elk jaar een diploma-uitreiking en vinden er individuele talentgesprekken met de kinderen, ouders en coaches plaats.

Voor meer informatie ga naar: https://www.petjeaf.nl/drechtsteden