Wil jij graag een opleiding volgen, zodat je aan de slag kunt in het onderwijs? Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een subsidie of regeling die je tegemoetkomt in de kosten van die opleiding? In dit artikel zetten we 12 subsidies en regelingen op een rijtje en vatten we de voorwaarden voor je samen.

 

1. Studiefinanciering

Voor wie?

 • Je studeert aan een mbo-instelling, hogeschool of universiteit (bachelor, master of associate degree).
 • Je staat voltijd of duaal ingeschreven. Als deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Je bent tussen de 18 en 30 jaar wanneer je studiefinanciering ingaat.
 • Je voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering.

Bedrag?

Kijk voor de meest actuele maximale bedragen op deze webpagina van DUO. Daarnaast hebben mbo-, hbo- en wo-studenten recht op een studentenreisproduct voor het openbaar vervoer.

Opmerkingen

Voor sommige opleidingen geldt de studiefinanciering als prestatiebeurs. Je moet je diploma halen zodat deze prestatiebeurs een gift wordt.

 

2. Extra studiefinanciering

Voor wie?

 • Je hebt al een opleiding aan een hogeschool of universiteit afgerond en gaat daarna een voltijd- of duale opleiding doen (bijvoorbeeld een kopopleiding of masteropleiding). Als deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Je opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Je bent tussen de 18 en 30 jaar als je studiefinanciering ingaat.
 • Je voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering.

Bedrag?

Kijk voor de meest actuele maximale bedragen per maand op deze webpagina van DUO. Daarnaast hebben mbo-, hbo- en wo-studenten recht op een studentenreisproduct voor het openbaar vervoer.

Opmerkingen

De aanvullende beurs en het reisproduct kunnen een gift worden, mits je binnen tien jaar je diploma behaalt. Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden.

 

3. Collegegeldkrediet

Voor wie?

Je studeert aan een hogeschool of universiteit. Je ontvangt studiefinanciering maar je wilt extra lenen om je collegegeld te kunnen betalen.

Bedrag?

De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen. Betaal je meer dan het wettelijk collegegeld? Dan kun je maandelijks meer lenen, maar maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld.

Opmerkingen

Na je opleiding moet je deze lening terugbetalen, met rente. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden.

 

4. Halvering van het collegegeld

Voor wie?

 • Je schrijft je voor het eerst in voor een bacheloropleiding of een associate degree. Je krijgt deze collegegeldverlaging dus niet als je begint aan een masteropleiding.
 • Schrijf je je in voor een lerarenopleiding? Dan heb je ook het tweede jaar recht op een halvering van het collegegeld.
 • Je vindt alle overige voorwaarden op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Bedrag?

Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijk collegegeld € 2.209,-. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan heb je in je eerste studiejaar recht op een halvering van dit bedrag.

Opmerkingen

 • Deze regeling geldt niet voor studenten die instellingscollegegeld betalen en studenten die al eerder een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond (tenzij dit vóór 1991 was).

5. Tegemoetkoming leraren

Voor wie?

 • Je volgt een pabo-opleiding, een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs, een PDG-traject (dat je zelf bekostigt) of een educatieve specialisatie binnen je master.
 • Je komt niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering.

Bedrag?

 • Voor het studiejaar 2021-2022 bedraagt de maximale tegemoetkoming € 1.348,48. DUO kijkt naar het inkomen van jou en je eventuele partner van 2019. Je komt in aanmerking voor de maximale tegemoetkoming als je (verzamel)inkomen in 2019 niet hoger was dan € 37.081,-.
 • Voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt de maximale tegemoetkoming € 1.358,40. DUO kijkt naar het inkomen van jou en je eventuele partner van 2020. Je komt in aanmerking voor de maximale tegemoetkoming als je inkomen in 2020 niet hoger was dan € 38.075,-.
 • Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager (gebaseerd op je inkomen). De tegemoetkoming wordt toegekend per studiejaar, over de maanden dat je ingeschreven staat.

Opmerkingen

Deze tegemoetkoming is een gift en geen lening. Kijk op deze website van DUO voor de overige voorwaarden.

 

6. Lerarenbeurs

Voor wie?

 • Je bent in dienst bij een school en je hebt al een lesbevoegdheid. Je wilt een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen: een bachelor- of (pre)masteropleiding, of een schakelprogramma dat voorafgaat aan een eerstegraads universitaire lerarenopleiding.
 • Behalve leraren kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers de Lerarenbeurs aanvragen.
 • Je mag eenmaal in je onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen.

Bedrag?

Maximaal € 7.700,- per jaar: maximaal € 7.000,- voor het collegegeld en maximaal € 700,- voor studie- en reiskosten.

Opmerkingen

 • De aanvraagperiode voor het studiejaar 2022-2023 liep van 1 april tot en met 15 mei 2022.
 • Er is een beperkt budget beschikbaar per onderwijssector. De volgorde waarin DUO de aanvragen behandelt, vind je hier.
 • De Lerarenbeurs is een zogeheten voorwaardelijke gift. Je hoeft het bedrag niet terug te betalen als je voldoende studiepunten per studiejaar haalt. Deze eis geldt ook als je later in het studiejaar start. Kijk op deze website van DUO voor alle voorwaarden.

7. Subsidie tweede lerarenopleiding

Voor wie?

De subsidie tweede lerarenopleiding is een tegemoetkoming voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen en daarvoor instellingscollegegeld moeten betalen.

Bedrag?

Het subsidiebedrag is maximaal € 6.000,- per persoon per jaar. Je kunt nooit meer subsidie krijgen dan de hoogte van je instellingscollegegeld. Leraren kunnen twee jaar gebruikmaken van de subsidie.

Opmerkingen

 • De subsidie is een gift.
 • Kijk op de website van DUO voor de overige voorwaarden.

8. Levenlanglerenkrediet

Voor wie?

 • Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • Je bent niet ouder dan 55 jaar.
 • Je gaat starten met een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit, of je gaat starten met een voltijdse bol-opleiding aan het mbo, of je hebt al een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een tweede opleiding doen aan een hogeschool of universiteit.

Bedrag?

Het bedrag dat je aan wettelijk collegegeld of lesgeld betaalt, kun je lenen tot een maximum van € 2.209,- voor hbo en universiteit en € 1.239,- voor mbo in het studiejaar 2022-2023. Betaal je het instellingscollegegeld? Dan kun je het bedrag lenen dat je aan instellingscollegegeld (hbo en universiteit) of lesgeld (mbo) betaalt, tot een maximum van € 11.045,04 voor hbo of universiteit en € 6.195,- voor mbo in het studiejaar 2022-2023.

Opmerkingen

 • Dit is een lening die je binnen 15 jaar na je afstuderen moet afbetalen.
 • Je kunt deze lening krijgen voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar (48 maanden). Doe je de opleiding in deeltijd of modulair? Dan heb je in sommige gevallen recht op een jaar (12 maanden) verlenging.
 • Kijk op deze website van DUO voor alle voorwaarden.

 

9. Zij-instroomsubsidie

Voor wie?

Je bent ‘zij-instromer in het beroep’ (ZiB) of PDG’er (via het PDG-traject): je hebt al een baan in het onderwijs, maar je bent nog niet bevoegd/benoembaar om les te geven of je wilt een andere bevoegdheid halen. Je doorloopt een leer-werktraject waarin je vanaf dag 1 betaald voor de klas staat en daarnaast je opleiding bij een hogeschool of universiteit volgt.

Bedrag?

Het schoolbestuur ontvangt € 20.000,- voor jouw tweejarige leer-werktraject. Dit bedrag kan het schoolbestuur besteden aan alle kosten die bij jouw traject komen kijken: het geschiktheidsonderzoek (alleen bij ZiB), de geschiktheidsverklaring, de opleidingskosten, jouw verlof, jouw begeleiding en/of het bekwaamheidsonderzoek.

Opmerkingen

Deze subsidie vraag je niet zelf aan, maar vraagt de school waar jij een aanstelling hebt voor jou aan bij DUO. Je hoeft deze € 20.000,- euro niet terug te betalen aan de school. Op deze website van DUO kun je de instructie vinden voor jouw school om de subsidie aan te vragen.

Lees verder over zij-instromen als leraar in het basisonderwijsvoortgezet onderwijs en het mbo.

 

10. Zij-instroomsubsidie voor schoolleiders (po)

Voor wie?

Een schoolbestuur van een po-school kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de schoolleidersopleidingen volgt die in de bijlage van de regeling zijn opgenomen (zie deze link, onderaan). Onder het primair onderwijs vallen scholen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

De subsidieregeling definieert schoolleiders van buiten het onderwijs als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, onderwijsassistent, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Bedrag?

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 per instromer. Het uitgangspunt is dat een opleiding maximaal 1 jaar duurt.

Opmerkingen

Het bevoegd gezag kan een tegemoetkoming aanvragen van 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een nieuwe aanvraagronde. De tegemoetkoming wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Op deze website van DUS-i kun je de instructie vinden voor jouw school om de subsidie aan te vragen.

Lees verder over schoolleider worden in het primair onderwijs in dit artikel.

 

11. Subsidie onderwijsassistenten opleiding tot leraar

Voor wie?

Je bent onderwijsassistent op een school en je wilt graag de pabo volgen. Het bestuur van de school waar je werkt kan een subsidie voor je aanvragen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de studiekosten en een vergoeding voor de dagen waarop je studieverlof opneemt.

Bedrag?

De school ontvangt € 5.000,- euro per onderwijsassistent of leraarondersteuner per jaar met een maximum van vier jaar.

Opmerkingen

 • Deze subsidieregeling loopt van 26 februari 2021 tot en met 31 december 2024.
 • Deze subsidie kan per bevoegd gezag of samenwerkingsverband voor maximaal drie onderwijsassistenten of leraarondersteuners worden aangevraagd.
 • Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie kun je terecht op de website van DUS-I.

 

12. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo

Voor wie?

Je werkt als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt in die sector gaan werken, maar je hebt niet de juiste bevoegdheid daarvoor. Je gaat daarom een van de volgende trajecten doen:

 • het opscholingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader. Dit traject kun je volgen wanneer je al een bevoegdheid voor het primair onderwijs hebt en aan de slag wilt als leraar in de onderbouw van het vmbo basis/kader;
 • een bijscholingstraject, zoals een post-hbo-opleiding tot NT2-docent of een bijscholing voor profielmodules binnen het vmbo. In kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo vind je een opsomming van alle bijscholingstrajecten waarvoor je deze subsidie kunt aanvragen;
 • een nascholingstraject als aanvulling op een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. In kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo vind je alle nascholingstrajecten waarvoor deze subsidie geldt;
 • een educatieve module: een halfjarig traject dat je volgt aan een universiteit, nadat je een verwante universitaire bachelor hebt afgerond. Met deze educatieve module haal je een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarmee je les kunt geven op het vmbo-t en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Bedrag?

Je krijgt 80% van het bedrag vergoed dat je voor het traject betaalt, met een maximum van € 6.000,-. Voor de modules van het vmbo-profielvak PIE (Produceren, Installeren en Energie) wordt er 100% uitgekeerd, met een maximum van € 6.000,-.

Opmerkingen

 • De subsidie wordt een gift als je je certificaat binnen de officiële studieduur van het traject behaalt. Je mag 1 keer verlenging aanvragen.
 • Deze subsidieregeling loopt tot en met 15 oktober 2022.
 • Kijk voor de overige voorwaarden en de aanvraagprocedure op de webpagina van DUO.
13. STAP-budget

Voor wie?

STAP staat voor ‘stimulans arbeidsmarktpositie’. Het STAP-budget is voor werkenden en niet-werkenden. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, zzp’er of ondernemer bent, of geen werk hebt. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt kan het STAP-budget aanvragen. Met het STAP-budget kun je kiezen uit erkende opleidingen, trainingen en cursussen die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. Lerarenopleidingen vallen daar ook onder, mits ze in het scholingsregister staan.

Bedrag?

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Je kunt dit bedrag één keer per jaar en één keer per opleiding aanvragen. Duurt je opleiding langer dan een jaar? Dan kun je voor het volgende studiejaar het STAP-budget niet opnieuw aanvragen. Als je pas volgend jaar met een nieuwe opleiding begint, dan kan dat wel. Ieder jaar is er voor deze subsidieregeling circa 200 miljoen euro beschikbaar en is er ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen.

Opmerkingen

 • De training, opleiding of cursus die je wilt volgen moet in het scholingsregister staan.
 • Je kunt in 2022 op vijf momenten het STAP-budget aanvragen. Wees er op tijd bij, want er is een subsidieplafond.
 • De eerste aanvraagperiode van het STAP-budget liep van 1 maart 2022 t/m 30 april 2022.
 • De tweede aanvraagperiode van het STAP-budget liep van 1 mei 2022 t/m 30 juni 2022.
 • De derde aanvraagperiode van het STAP-budget liep van 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022.
 • De vierde aanvraagperiode van het STAP-budget loopt 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022.
Update 05-09-2022: Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode van het STAP-budget is bereikt. 
 • De vijfde aanvraagperiode van het STAP-budget loopt 1 november 2022 t/m 31 december 2022.
 • Alle informatie over aanvragen en voorwaarden vind je op de webpagina van de Rijksoverheid.

Samenvatting

Als je een lerarenopleiding wilt gaan volgen, zijn er verschillende mogelijkheden om je studie te financieren. Het hangt van jouw situatie af welke financieringsmogelijkheid voor jou geldt. In dit artikel hebben we twaalf subsidies, regelingen en tegemoetkomingen op een rijtje gezet. Sommige zijn giften, andere zijn (voorwaardelijke) leningen.

Bronnen:

Artikel: https://www.onderwijsloket.com/kennisbank/artikel-archief/voor-welke-subsidies-en-regelingen-kom-ik-in-aanmerking/

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar de bronnen achter de hyperlinks in dit artikel.