In de zomervakantie is er in de Yulius-school De Atlas hard gewerkt. De school is verhuisd naar de Chico Mendesring in de Dordtse wijk Stadspolders. Het ziet er al meteen gezellig uit. Zowel binnen als buiten zijn leuke tekeningen van dieren aangebracht. De dieren dienen voor de kinderen onder meer als wegwijzer door het gebouw.

De Atlas is een basisschool voor speciaal onderwijs en biedt kinderen met psychische problemen behalve goed onderwijs ook speciale zorg en aandacht waar ze dat nodig hebben. De school wil leerlingen een gevoel van rust en veiligheid geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. En kom je toevallig langs De Atlas, vergeet dan niet even te zwaaien naar die panda.

Yulius Onderwijs heeft 14 schalen in het speciaal onderwijs. 3 basisscholen en 11 scholen in het voortgezet onderwijs. De Atlas is een van de 14 scholen. Voor meer informatie: www.yulius.nl.