Schoolleider, zorg voor meer vitaliteit onder jouw collega’s. Creëer bezieling en flow voor jezelf en jouw team

Ervaar je als schooldirecteur in je organisatie momenten van onverwachtse obstakels en onderstroom en kun je er de vinger niet op leggen? Het ziekteverzuim en het personeelsverloop is bijvoorbeeld hoog, mensen hebben burn-out klachten, er is strijd tussen afdelingen, subgroepen of leerlingen. Zou je patronen willen doorbreken voor meer stabiliteit, passie, bezieling, werkplezier en flow in je organisatie? Dan is een organisatieopstelling de aangewezen methode om in te zetten. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de organisatie-opstelling.

Door wie: Academie voor Eenheid Bewust Leiderschap®
Voor wie: schooldirecteuren
Wanneer: dat bepalen we in onderling overleg met de facilitator, in 2024
Waar: kennismaking op eigen school, opstelling op locatie facilitator (Eindhoven).

Ervaar je als schooldirecteur in je organisatie momenten van onverwachtse obstakels en onderstroom en kun je er de vinger niet op leggen?
Is het ziekteverzuim hoog? Hebben mensen burn-out klachten? Is er strijd of blijven dezelfde problemen terugkomen? Wil je meer stabiliteit, passie, bezieling, werkplezier en flow in je organisatie? Dan is een organisatieopstelling de methode.

Is er veel onrust in de organisatie?  Bijvoorbeeld: hoog ziekteverzuim en personeelsverloop, burn-out klachten, herhaling van dezelfde problemen, strijd tussen afdelingen en subgroepen in de organisatie, strijd tussen leerlingen en “probleemgedrag”,oud zeer en andere vroegere belemmeringen, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en leiderschap, onvoldoende effect van coaching- opleidings- en trainingsprogramma’s, behoefte aan meer daadkracht.

Wil je patronen doorbreken voor meer stabiliteit, passie, bezieling, werkplezier en flow in je organisatie? Dan is een organisatie-opstelling de aangewezen methode om in te zetten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisatie-opstellingen inzicht geven in centrale processen zoals communicatie en leiderschap. Met de methode kun je werk gerelateerde conflicten en gedrag analyseren en inzicht krijgen in oplossingsmogelijkheden.

De werkwijze
De kern van de werkwijze is het opstellen van de organisatie met plaatsvervangers. Een organisatieopstelling start met de vraag van een cliënt: deze vraag is leidend tijdens de opstelling. Bij deze methode gebruik je feiten uit de organisatie. Eerst verhelderen we de vraag van de cliënt en van daaruit kiest de begeleider in overleg wie of wat er wordt opgesteld. Vervolgens stelt de cliënt plaatsvervangers uit de groep deelnemers op voor zichzelf en andere elementen binnen de organisatie. Zonder na te denken en volgens een eigen innerlijk beeld ontstaat er een psychologisch landschap.

Het bijzondere van deze werkwijze is dat de opgestelde plaatsvervangers, op de hen door de cliënt toegewezen plek, toegang krijgen tot dezelfde gevoelens, krachten en verhoudingen als degene die waar zij voor staan. Daardoor wordt het verborgen probleem zichtbaar. Onder begeleiding ontwikkelt er een situatie waardoor de opstelling in beweging komt. Iedereen vindt zijn of haar juiste plek binnen het systeem. Door te spreken bij het nieuwe beeld, ontstaat er ook een andere ervaring: soms groeit er aanvaarding met hoe het is, vaak vinden mensen een nieuwe ingang om persoonlijke problemen tot een “oplossing” te brengen.

Naast opstellingen op organisatieniveau werkt deze methode ook op individueel niveau, zoals bij vragen over eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en toekomstmogelijkheden, het gevoel niet op de juiste plek te zitten, belemmerende concurrentie tussen collega’s, algehele onzekerheid en/of onvrede, herhalende conflicten, keuzemogelijkheden in loopbaan, et cetera.


aanmelden

 

Bij aanmelding rekenen we wel op jouw komst en reserveren we jouw plek. Op het laatste moment afmelden of niet verschijnen is ongepast.