Leer coachingsvaardigheden en begeleidingstechnieken
24 september, 8 oktober, 5 en 26 november

Of een carrière van een leraar succesvol is, hangt af van de ervaringen die de startende leerkracht in de eerste periode opdoet. Vooral in het begin van de loopbaan zijn er lastige zaken die de young professional in de praktijk nog moet leren. Goede coaching bepaalt het welbevinden van de starter in de nieuwe baan. Jij als ervaren leerkracht, IB’er, schoolleider of Bovenschoolse Opleidingscoördinator kunt die coachende rol op je nemen. Hoe? Dat leer je tijdens deze cursus. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Je leert:

  • begeleidings- en coachingstechnieken;
  • uitgangspunten voor een effectieve begeleiding van startende leerkrachten;
  • zelfsturing en eigenaarschap bevorderen in de begeleidings- en coachingsprocessen;
  • over jouw eigen professionele rol in het begeleiden van startende collega’s;
  • welke dilemma’s er zijn in het begeleiden en coachen.

Wat we tijdens de bijeenkomsten bespreken is afhankelijk van de ervaringen van deelnemers en hun vragen bij het begeleiden van collega’s.

Door wie: Marnix Onderwijscentrum
Voor wie: ervaren leerkrachten, IB’ers, schoolopleiders
Wanneer: vier bijeenkomsten op 24 september, 8 oktober, 5 en 26 november van 09.30 - 12.30 uur
Waar: Hogeschool Inholland Dordrecht

Bij voorkeur aanmelden aanmelden voor 14-06-2024. De Uiterste aanmelddatum is 27-09-2024.

aanmelden

 

Bij aanmelding rekenen we wel op jouw komst en reserveren we jouw plek. Op het laatste moment afmelden of niet verschijnen is ongepast.