Passie en plezier in jouw werk!

Leer hoe je zelf meer grip kunt krijgen op jouw passie en plezier. Wat voedt of dooft jouw werkvuur en wat heb jij nodig om jouw vuurtje voor onderwijs lekker knapperig en vitaal te laten branden? Bekijk voor meer informatie de flyer.

Door wie: trainers van ZIN 
Voor wie: Onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, IB'ers, schoolopleiders, orthopedagogen
Wanneer: 6 en 7 november 2024 of 8 en 9 november 2024
Waar: Kloosterhotel ZIN in Vught

Het is mogelijk om jou tijdens de tweedaagse training te laten trainen door een techdocent van het Virtual Reality Lab. Passie voor Onderwijs Drechtsteden en het VR Learning Lab bieden vervangingsonderwijs aan in de vorm van DigiDagen. Tijdens de DigiDagen leren leerlingen de digitale vaardigheden voor de toekomst, volgens onze leerlijn digitale geletterdheid. Ze ontwerpen eigen 3D-werelden en maken deze interactief met een programmeercode. Of ze leren bijvoorbeeld hoe ze slimme robots programmeren met de Micro:bit. Onze programma’s zijn geschikt voor groep 5 t/m 8 (en in overleg voor groep 3-4). Onze techdocenten (met VOG) geven deze dagen. ( Zij staan zelfstandig voor de groep. Zij hebben ruime ervaring met groepen kinderen en onze uitgebreide training, zowel in onze lesinhoud als in de klassenpraktijk. Een meester uit Zoetermeer deelt: “De techdocent was enthousiast, duidelijk naar de kinderen, liet de les vlot verlopen en was kundig wat betreft de doelen. De kinderen waren super enthousiast.” Meer dan 300 scholen door het hele land hebben gebruikgemaakt van onze DigiDagen. Meer lezen en zien wat leerlingen maken? Bekijk dan onze interactieve brochure.

Bij voorkeur aanmelden aanmelden voor 14-06-2024. De Uiterste aanmelddatum is 27-09-2024.

aanmelden

 

Bij aanmelding rekenen we wel op jouw komst en reserveren we jouw plek. Op het laatste moment afmelden of niet verschijnen is ongepast.